Gallery — Universitat Rovira i Virgili

Gallery Items tagged Universitat Rovira i Virgili

Show all Gallery Items

GeoURV - Poster template
GeoURV - Poster template
Proposta de presentació per als pòsters de la assignatura Projecte 3 del Grau de Geografia de la URV.
Benito Zaragozí
GeoURV Projecte 3 report template
GeoURV Projecte 3 report template
Proposta de presentació per als diaris de treball de la assignatura Projecte 3 del Grau de Geografia de la URV.
Benito Zaragozí

Related Tags

International LanguagesUniversityPosterProject / Lab ReportCatalanItalian