Mal for helseatlasrapporter, SKDE

Author
Arnfinn Hykkerud Steindal
License
Creative Commons CC BY 4.0
Abstract

Mal som brukes ved opprettelse av Helseatlas-rapporter. Forside og bakside må endres eksternt.

Sept. 21 2018: Smaller cover page file Feb. 8 2017: Bibtex -> Biblatex; pdflatex -> lualatex Feb. 15 2017: Added disclaimer text from NPR. March 9 2017: Changed font etc. April 30 2018: Made it more like Eldrehelseatlas
Mal for helseatlasrapporter, SKDE